Holdændringer og fotografering

29-01-2024

Udmelding ang. holdændringer pr. 26. februar 2024 (uge 9)

Aspirant bliver et selvstændigt hold

Pr. 26/2 vil Aspirant blive et selvstændigt hold med to ugentlige træninger, fremfor et weekend-supplement til Øvet-holdene.

Det gør vi, fordi der har været udbredt forvirring omkring, hvad Aspirant ”kan” og ”vil”.

Det, som det nye Aspiranthold ”kan”, er at skabe en realistisk træningsrytme for svømmerne, der klæder dem bedst muligt på, til på sigt at prøve deres chancer af i Konkurrence-afdelingen. Det vi ”vil” med at skabe et selvstændigt hold, er at styrke den sociale sammenhængskraft og motivation på holdet.

Når vi allerede gennemfører ændringen til februar, fremfor at vente til påske eller til efter sommerferien, gør vi det af flere grunde:

Kort sagt gør vi det, fordi vi tror på, at det er det, der giver bedst mening for svømmerne både på kort og langt sigte.

Helt konkret betyder det, at Aspirants træningstider vil blive som følger sæsonen ud:

Tirsdage kl. 18.45-19.30 (første gang: tirsdag d. 27. februar)
18.45-19.00: Landtræning (Husk t-shirt og shorts)
19.00-19.30: Vandtid (Husk drikkedunk)
Her vil trænerne være Mathilde og Camilla.

Fredage kl. 18.00-18.45 (første gang: fredag d. 1. marts)
18.00-18.15: Landtræning (Husk t-shirt og shorts)
18.15-18.45: Vandtid (Husk drikkedunk)
Her vil trænerne være Aia og Camilla.

Tirsdag d. 27. februar er kun for nuværende Aspirantsvømmere, så de får en træningsgang til at få alt på plads, inden vi inviterer til prøvetræning.

Allerede fredag d. 1. marts inviterer vi udvalgte Øvet-svømmere til prøvetræning på Aspirant. Hvis Øvet-svømmeren tilbydes fast plads på holdet, vil Øvet-svømmerens forældre modtage en mail med direkte link til opkrævning af 300 kr. Overflytning vil allerede ske med virkning fra tirsdag d. 5. marts.


Vi er godt klar over, at tiderne tirsdag muligvis er lidt sene på aftenen, og vi håber, at I vil være med til at få det bedste ud af de tider, vi lige nu har til rådighed.
Vi vil gøre vores bedste for, at tiderne bliver en smule mere favorable efter sommerferien.

 

 

Øvet rykker 30 min frem om fredagen

Pr. 26/2 vil Øvet-holdet om fredagen blive rykket til 30 min tidligere på aftenen, for at give plads til ændringen på Aspirantholdet.

Helt konkret betyder det, at fredags-Øvet-holdets træningstider vil blive som følger sæsonen ud:

Fredage kl. 17.30-18.15 (første gang: fredag d. 1. marts)
Her vil Øvet få Aia som ny træner.

 

Lukning af hold indtil nok interesse på ventelisten

Allerede pr. dags dato – d. 29. januar – har vi taget en beslutning, om at lukke alle hold med færre end 3 tilmeldte.

Det gør vi, for at minimere det yderligere underskud klubben ellers kigger ind i, hvis vi ikke gør noget nu og her.

Rent teknisk betyder det, at alle hold med 0 tilmeldte lukkes ned, og personalet ikke kan kaldes på vagt til disse hold.
For at få åbnet holdene igen, skal der være nok tilmeldte på ventelisten, til at vi kan indkalde en træner til holdet.

Dette initiativ bruges desuden som forsøgsordning til fremtidig planlægning af Klubben sæsoner.

Vi kontakter hver enkelt svømmer/svømmers forældre på de hold, hvor der er op til 3 tilmeldte svømmere pt., for at arrangere flytning til et andet hold.

Vores bestyrelse arbejder pt. på at udregne en mere præcis normering, som muligvis vil blive sat i kraft allerede fra påske.

Vi er godt klar over, at vi ikke kan spare et underskud væk, og vi gør vores absolut bedste for at tiltrække flere medlemmer i den nærmeste fremtid.
Al hjælp og idéer i denne forbindelse er kærkomne:

Send en mail til Mette på kontakt@svommeklubbennord.dk

 

Fotografering i februar/marts

I februar og marts optager vi billeder og videomateriale, som skal styrke klubbens visuelle identitet, og forhåbentligt tiltrække flere nye medlemmer.

Det gør vi, fordi billeder siger mere end ord.

Vi drukner i tekst, som oftest kan forklares bedre med eller støttet af passende billede- og videomateriale.
Ønsker man ikke at fremgå på materialet, bedes man sende en mail til Mette på kontakt@svommeklubbennord.dk  med en beskrivelse af hold samt svømmer.
Svømmere som ikke ønsker at fremgå, vil blive ”skjult” af emoji’s o.lign. på billederne.