Konkurrence afdelingens langsigtede udviklingsplan (under udarbejdelse)

I NORDs konkurrenceafdeling, arbejdes der med planer der rækker langt ud i fremtiden. Det kalder vi langsigtede udviklingsplaner.

Det betyder på godt jysk, at vi ikke har travlt med at udvikle børnestjerner i svømning. Omvendt er vi også nødt til at se på den virkelighed vi bevæger os i.

Vi er som klub, ikke det eneste tilbud der findes i hverdagen. Skolen tager en stor del af den energi de unge mennesker kommer med. Familierne og vennerne kræver også deres del af kagen. Så vi skal være et godt tilbud til dem som vælger at bruge deres tid i NORD´s konkurrenceafdeling.

I det optimale scenarie spiller alle instanser en vigtig rolle på hver ders tid. Vi som klub forsøger på at skabe optmiale rammer for sportslig og personlig udvikling, noget vi også er overbeviste om, er med til at skabe dygtige unge mennesker på den helt lange bane. Ikke bare i svømning, men i livet som helhed.

Når et barn starter i K-afdelingen, sætter vi en dyd i at tilbyde en talentudviklingstrappe som til tider, kan føles vældig stejl, og andre gange let. Alt sammen for at skabe gode rammer for udvikling, så de unge får succes med det de kommer til at bruge rigtig meget tid med, nemlig deres svømning.

Når man er konkurrencesvømmer, lærer man blandt meget andet disciplin, rettidighed, kammeratskab, med- og modgang. Karakteristika som kan bruges hele livet.

 

Spørgsmål til den langsigtede udviklingsplan kan rettes til klubbens cheftræner, Michael på følgende mail: michael@svommeklubbennord.dk