Sådan underviser vi i NORD

Det er absolut ikke et krav at læse denne side, for at gå til svømning.

Denne side er skabt, for dem der gerne vil dykke mere ned i, hvilke tanker vi har gjort os, for at forsøge at sikre, at alle går fra svømning med en god oplevelse - hver gang!

Først bliver du introduceret for vores holdtyper/-inddelinger, hvilket personale, du møder i hallen, og lidt om den pædagogiske ramme, vi ønsker at arbejde indenfor. Derefter kan du downloade en pdf-præsentation af vores nye narrative tilgang, og til sidst kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du oplever en utilsigtet hændelse, og hvordan vi håndterer den.

Du kan finde svar på de fleste spørgsmål omkring alt det praktiske i at gå til svømning i vores FAQ. Skulle du alligevel mangle svar på noget, står vores Foreningskoordinator klar, parat til svarstart på både mail og telefon.

God læselyst!


Hvilke hold har vi i NORD?


(Du kan se denne model i større format og klikke ind på de enkelte hold via dette link)

Som barn i 2-6-års alderen er den naturlige rejse at starte på et MiniPlaske-hold med en forælder i vandet, eller et Plask og Leg-hold, hvis man er klar til at begå sig alene i vandet. Nogle børn er dog allerede så langt motorisk, at de er klar til at prøve kræfter med et Begynderhold i Lav ende, som kræver en smule mere fokus på svømning end på leg.
Derefter bevæger man sig ud - først mod midten af bassinet - på Begynder Midt, og dernæst mod det dybe på et Let Øvet-hold.
På alle disse hold svømmer vi på tværs af bassinet.

Derefter sker noget spændende.
Børn og unge i 7-16 års alderen vil nemlig hurtigt bevæge sig på grænsen mellem børne- og unge-hold i NORD. På Øvet begynder børnene for første gang at svømme på langs af bassinet, og nogle vil allerede nu have et niveau, hvor de vil blive tilbudt at rykke over på Aspirantholdet.
Dette er den spæde start på en mulig rejse ind i Konkurrenceafdelingen, hvor mængden af træningstider og stævnedeltagelse er en helt ny verden, sammenlignet med Undervisningsafdelingen.

Andre er måske startet lidt senere til svømning, og har ikke helt det svømmetekniske niveau til Aspirantholdet, eller har måske allerede gået på Aspirantholdet, eller måske endda Talent, men vil hellere være på et hold, hvor der ikke er krav om stævnedeltagelse osv.
Til disse unge tilbyder vi TEENS+, som derfor også selvsagt spænder bredt ift. svømmeteknisk niveau og ambitionsniveau.

Unge på 12-16 år, som ikke har en direkte interesse i svømning, har for nyligt fået en helt ny mulighed i NORD; nemlig Ungdomsholdet. Her er fokus i langt højere grad på andre aktiviteter i vand, hvori svømning dog naturligt indgår.

Er man over 16 år, betegnes man i svømme-regi som voksen. Her har vi en del forskellige tilbud, alt efter den enkeltes behov. Vi kan både levere holdundervisning for dig med vandskræk, begynderundervisning, og mere teknisk fokuseret undervisning indenfor de fire stilarter. Her er der også plads til motionister, der gerne vil røre sig med AquaFitness, og dem der gerne bare vil svømme langt.

Tidligere konkurrencesvømmere har mulighed for at svømme på hhv. SPRINT eller MASTERS, hvor der indbydes til enkelte årlige stævner. Det er også muligt at rykke op på MASTERS, hvis man ikke tidligere har været konkurrencesvømmer, men man gerne vil gøre svømning til en større hobby med flere oplevelser.

Som noget helt nyt tilbyder vi også SVØM 17-25, som rummer alle voksenhold-niveauerne ovenfor, og er målrettet 17-25 årige.

Står du med en god idé, et forslag til en ændring eller et tiltag? Sidder du med idéen til en nyt hold, du bedre kan spejle dig i, ændringer til det hold, du går på nu, eller tiltag generelt, som kunne få flere til at melde sig ind i Svømmeklubben? 
Så send dem meget gerne til vores Foreningskoordinator. Vi er altid åbne overfor feedback oog forslagg om nye initativer.Hvilket personale møder man til svømning?


De fleste af vores ansatte har selv en svømme-baggrund, og er alle ansat med en ambition om at give vandglæde videre til andre.

I Svømmeklubben NORD står vores Trænere for al undervisning. De fleste trænere er studerende, og har derfor svømningen som et fritidsjob. Alle vores trænere uddanes på NORD Trænerakademi, hvor de bliver klædt på til at levere ægte NORD-undervisning.

Dertil møder man vores Badepersonaleansatte. Tidligere mødte du også en hjælpetræner. Vi har dog valgt at fusionere de to roller, da vi kan se en klar fordel i at badepersonale får mere svømmerkontakt. Det skaber både en øget effektivitet i mandetimer, og børnene oplever en øget kvalitet i undervisningen, da Badepersonalerne oftest er ældre og bedre klædt på til opgaven gennem Trænerakademiet.

Nogle gange kommer vores Foreningskoordinator også på halbesøg. Hun kommer ud for at:

Så benyt endelig chancen til at hilse på hende!
(*
Undervejs i sæsonen vil vores Foreningskoordinator komme på besøg i hallen og tage billeder samt optage video af holdet. Materialet bruges til markedsføring af Klubben, dennes hold og aktiviteter både her på hjemmesiden, samt på sociale medier og trykte materialer. Ønsker du ikke at indgå i materialet, bedes du kontakte vores Foreningskoordinator hurtigst muligt efter holdtilmelding, samt gøre opmærksom på det, når hun er i hallen for at fotografere/filme.)


Pædagogisk tilgang til Undervisningen


I NORD går vi ind for at møde svømmerne, dér hvor de er. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i den enkelte, ud fra de ressourcer, vi har til rådighed.

Pædagogik, sikkerhed og tryghed - før svømning

Når man går til svømning er det ekstremt vigtigt, at man både som svømmer og som pårørende har en tryg oplevelse.

Vores personale skal alle sammen årligt genopfriske deres bassinlivredderprøver - også selvom denne først er gyldig fra det år man fylder 17, da det skaber en tryghed og sikkerhed både for ansatte og medlemmer, at personalet altid ved, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude.
Dertil kommer NORD Trænerakademi, som klæder personalet på med nogle pædagogiske kompetencer, det ellers ikke normalt er forventeligt at opleve hos unge i fritidsjob.

Vi går op i, at NORDs personale demonstrerer en pædagogisk rummelighed, når det kommer både til undervisning af børn, unge og voksne.

På vores voksenhold indbefatter dette i højgrad, at man som træner kan tage godt imod alle - nye som gamle - og f.eks. udvise empati og forståelse på vores vandskræk- og begynder-hold.
Voksen-trænere skal desuden kunne håndtere, at ambitionsniveauet oftest her er bredt, og at den enkeltes målsætning kan imødekommes gennem veltilrettelagte, personlige øvelser.

På vores unge-hold indbefatter det på samme måde håndtering af bredt ambitionsniveau og spredte målsætninger på f.eks. TEENS+, og kreativ planlægning på Ungdomsholdet.
Her er der dog også i høj grad brug for, at man kan imødekomme de unge på en nærværende, personlig måde, og skabe et rum, hvor der er plads til, at den unge lige nu gennemgår en brat udvikling på rekordtid, når det kommer til identitetsskabelse og strategier til social interaktion.

På børneholdene er den pædagogiske rummelighed en helt anden og vigtigere størrelse, da børn har brug for hjælp til at udtrykke deres behov gennem tale. Oftest udtrykker børn deres behov med kroppen, før de formår at sætte ord på deres tanker og følelser.
Hvis et barn f.eks. siger “jeg har ondt i maven”, kan det betyde mange ting. Det kan både være fordi, barnet skal på toilet, har slugt en masse klorvand, som skal op igen, eller er blevet ked af det over noget. Det kræver derfor, at vi er i stand til at spørge ind på den rigtige måde, før vi kan hjælpe.
Når vi står med et barn, der er ked af det, gør vi vores bedste for at håndtere situationen på stedet, så børnene lærer, at de kan få hjælp hos de nærmeste voksne: vores ansatte.
I svømme-regi har vi i særlig grad fokus på tegn på utryghed omkring vandet. F.eks. om de kan bunde, om de har brug for at få bælte på, og om bæltet skal suppleres med armvinger.
Vi arbejder også med, at spørge børnene, om de har brug for et kram, hvis vi kan se, at utrygheden sidder i kroppen på dem. Det gør vi, for at berolige deres nervesystem, og undgå at en eventuel utryghed udvikler sig til vandskræk.

Særlige strategier

På børneholdene arbejde vi særligt med følgende punkter:

Særligt på vores små børnehold, går vi højt op i, at vores øvelser formidles med storytelling. Vi ser en tydelig effekt i form af langt mere korrekt forstået og udført øvelse hos børnene, når vi f.eks. siger “Nu skal vi lytte efter fiskene”, fremfor “Nu skal I svømme end bane på siden, med øret i vandet”.
Storytelling bruges altså til at skabe et mere letforståeligt billede af, hvordan den næste øvelse skal udføres, og en historie, der gør det lettere at fastholde deres opmærksom gennem en hel undervisning.

Vi går meget op i, at vi så vidt muligt demonstrere de øvelser, vi er ved at igangsætte, da vi ser et stort behov for visuel præsentation af den øvelser, svømmerne skal udføre.

På de helt små børnehold, hvor træneren er med i vandet, falder det naturligt at trænerne udføre øvelsen selv.
På de lidt større hold, hvor træneren underviser fra kanten, kan det godt være ved at få en svømmer til at prøve øvelsen af, og derefter tale om, hvad der var rigtig godt, og hvad der skal mere fokus på.
Andre gange kan trænerne godt finde på at hoppe i vandet, for at vise øvelsen selv, eller blot demonstrere særlige fokuspunkter med gestik fra kanten.

Den mest råbte sætning i en svømmehal har været og vil nok længere fremover være: “IKKE LØBE!”.

Vi øver os i at sige “HUSK AT GÅ!” i stedet, da positive MÅ-/SKAL-sætninger er langt lettere forståelige for især børn, end IKKE-sætninger.

Børn kan have svært ved at regne den negative ladning på sætningen ud, og lægger i højere grad mærke til tonefaldet på disse sætninger. Det er ikke altid lige nemt at vælge MÅ-/SKAL-sætninger fremfor IKKE-sætninger på farten, men vi gør vores bedste, da det har en tydelig effekt på både opfattelsen af en øvelse, og disciplinen omkring undervisningen generelt.

Når vi bevæger os i og omkring vand, er en vis grad af disciplin selvsagt nødvendigt, da det på kort tid kan have fatale konsekvenser, hvis vi ikke har respekt for det element, vi bevæger os i. Det har det ikke på samme måde i andre sportsgrene, som det har til svømning.

Derfor går vi meget op i, at vi får indøvet nogle gode rutiner omkring holdene, og at vi med jævne mellemrum italesætter reglerne i svømmehallen.

Akutstikken i en svømmehal er langt fra optimal, når det kommer til undervisning, da der ofte er megen uro. Det kan gøre det let for et sind at vandre, og f.eks. glemme, at man ikke må slå med pladerne.

Fremfor med det samme at springe til irettesættelse og skældud, forsøger vi altid først at italesætte den adfærd, der ikke er hensigtsmæssig. Vi lægger f.eks. en hånd på skulderen af svømmeren, for at få opmærksomheden centreret tilbage til kroppen, og fokus rettet på den sætning, der bliver sagt; “Hov, (navn), glemte du, at du skulle sidde stille med pladen? ... Prøv at huske det nu”.

Det skal gerne være sjovt at gå til svømning - det er det i langt højere grad, hvis man får hjælp til at korrigere sin adfærd, fremfor skældud. I nogle tilfælde er vi dog nødt til at adfærdskorrigere med irettesættelser, hvis det er tydeligt, at italesættelsen er forstået, men barnet aktivt vælger ikke at følge henvisningen.
Her oplever vi dog ofte, at det handler om noget forudgående, som ikke nødvendigvis har noget med svømning at gøre.


Ny narrativ tilgang til undervisningen


Vi tror stadig på, at den bedste måde at kvalitetssikre svømmeundervisning på, på tværs af hold og forskellige undervisere, blandt andet er gennem en programlagt lektionsstruktur. Vi tror dog ikke på, at dette kan stå alene.

Vi har i perioden januar til december 2023 gjort observationer og indsamlet erfaringer gennem samtaler med såvel svømmere i alle aldre, forældre til børn/unge-medlemmer, samt trænere i klubben, for at stille skarpt på, hvilke elementer og initiativer i den daglige undervisning, der lader til at have den største indvirkning på svømmernes engagement, nysgerrighed, tryghed og interesse.

Vi fandt ud af, at det i langt højere grad var formidlingsarten af øvelsesprogrammet og trænernes kompetencer ift. det man i skoleregi ville kalde ”klasserumsledelse”, der var udslagsgivende.

Derfor har vi valgt at bygge vores nye indhold og formidling heraf op med en narrativ tilgang.
Du kan læse mere om det ved at downloade denne pdf-præsentaion.


Hvordan håndterer I en utilsigtet hændelse?


Skulle du stå i en situation, hvor du oplever, at vi ikke lever op til det ovenstående, vil vi sætte stor pris på din feedback.
Vi beder om, at alle henvendelser med ris, ros og forslag rettes til vores Foreningskoordinator.
På den måde kan vi forbedre og udvikle os - sammen.

I NORD inddeler vi hændelser i forskellige kategorier, alt efter hvilken rolle, personen har i Klubben.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er Svømmeklubben NORDs øverste myndighed, og sætter de strategiske retningslinjer for foreningens virke.

Oplever du en utilsigtet hændelse med et bestyrelsesmedlem, bedes du kontakte vores bestyrelsesformand hurtigst muligt derefter. Drejer det sig om bestyrelsesformanden, og vil du derfor foretrække at tale med en anden, beder vi dig kontakte ét af de andre medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen vil herefter samlet vurdere, hvordan henvendelsen håndteres bedst muligt for alle parter.

De ansatte på kontoret

På kontoret har vi en Cheftræner ansat, som har ansvaret for Konkurrenceafdelingen, og en Foreningskoordinator, som har ansvaret for Undervisningsafdelingen.

Oplever du en utilsigtet hændelse med en af disse, beder vi dig kontakte dem direkte i første omgang. Hvis de vurderer, at det er nødvendigt at inddrage deres nærmeste leder fra eller hele bestyrelsen i sagen, gør de dette.

Skulle du derefter mod forventning stadig stå med uforrettet sag, kan du henvende dig til vores bestyrelsesformand, som derefter afgør, hvordan henvendelsen håndteres bedst muligt for alle parter.

En ansat i hallen

Oplever du en utilsigtet hændelse med en af vores ansatte i hallen, bedes du hurtigst muligt kontakte hhv. vores Cheftræner i Konkurrenceafdelingen eller vores Foreningskoordinator i Undervisningafdelingen.

De vil derefter kontakte den eller de personer, der er involverede i hændelsen og forsøge at udrede hændelsesforløbet. Henvendelsen håndteres derfra bedst muligt for alle parter.

Et medlem eller en udefrakommende

Oplever du en utilsigtet hændelse med et medlem eller en udefrakommende, bedes du hurtigst muligt kontakte hhv. vores Cheftræner i Konkurrenceafdelingen eller vores Foreningskoordinator i Undervisningafdelingen.

De vil derefter kontakte den eller de personer, der er involverede i hændelsen og forsøge at udrede hændelsesforløbet. Henvendelsen håndteres derfra bedst muligt for alle parter