Samværspolitik for Svæmmeklubben NORD

Baggrund

 1. Børn og unge skal kunne føle sig trygge ved at komme i foreningen​
 2. Forældre skal kunne føle sig trygge ved at sende deres børn og unge til foreningen​
 3. Vores trænere og ledere skal kunne føle sig trygge ved at fungere i foreningen

​​

Hvem skal kende vores politik

​Det skal alle ledere, instruktører, medlemmer og forældre. Politikken indskrives på foreningens hjemmeside, så den altid er tilgængelig.

Ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer har pligt til at læse / få læst politikken.

Undgå misforståelser

​Alle instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden

​​

Hvis en instruktør føler, at vedkommende er kommet i en situation, der kan misforstås af andre, bør instruktøren kontakte den træneransvarlige eller foreningens formand for at drøfte om episoden giver anledning til, at der skal tages kontakt til de involverede eller deres forældre for at sikre, at der ikke er sket misforståelser eller for at rydde misforståelser af vejen.

​​

Samværspolitikken omfatter politikker på følgende områder

 1. Børneattester​
 2. Omgangsform​
 3. Rusmidler​
 4. Volds- og mobbepolitik​

1. Politik om Børneattester​

Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.​

Hvis der opstår mistanke om krænkelser​

Alle har pligt til at kontakte bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt. Bestyrelsen har udpeget formanden for hovedforeningen samt svømmeskolelederen til at være kontaktpersoner, der på NORDs vegne træffer beslutning om, hvad der skal gøres i forbindelse med en henvendelse om en mistanke om krænkelse.​

Kontaktpersonerne har mulighed for at trække på den ekspertise, som DGI og DIF tilbyder.

Konstateres der en krænkelse, skal kontaktpersonerne straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige.

​​​

2. Politik om omgangsform

 1. I Svømmeklubben NORD taler vi pænt til hinanden. Det vil sige, at vi ikke accepterer sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og på skrift, herunder også ved elektronisk kommunikation.​
 2. I forbindelse med brug af omklædningsrum går en leder ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.​
 3. Under omklædning er det strengt forbudt at tage billeder – herunder også med mobiltelefon.​
 4. Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens politik vedr. omgangsform ikke bliver overholdt skal man kontakte bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt og handle herefter. Det er bestyrelsen, der afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.

​​

3. Politik om rusmidler​

 1. Der må på arbejdspladsen ikke indtages alkohol og det betragtes som en selvfølge, at ingen medarbejdere er påvirket eller lugter af alkohol i arbejdstiden.​Ved officielle arrangementer i personalegruppen, fx personalejulefrokosten, gælder de til enhver tid interne regler oplistet i personalehåndbogen.​
 2. Misbrug af alle former for euforiserende stoffer betragtes på linje med alkohol, hvad enten de er lægeordinerede eller ej.​
 3. Overtrædes ovenstående bortvises man med øjeblikkelig virkning fra arbejdspladsen.

4. Volds- og mobbepolitik​

 1. Alle skal føle sig trygge ved at komme i Svømmeklubben NORD, og der skal være plads til alle. Mobning og voldelig adfærd vil derfor på ingen måde blive tolereret. Oplever man mobning eller voldelig adfærd opfordrer vi til, at man kontakter bestyrelsesformanden eller svømmeskolelederen, der vil tage hånd om situationen.​
 2. Alle situationer vurderes individuelt, men Svømmeklubben NORD forbeholder sig til enhver tid retten til at bortvise et medlem, en forælder til et medlem, en ansat eller en leder, der udviser uacceptabel adfærd, det være sig mobning, voldelig adfærd eller andet.