Handelsbetingelser

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden.

Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten. Kontingenter er ikke omfattet af fortrydelsesretten jvf. Svømmeklubben NORDs handelsbetingelser(se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12"). Ved fortrydelse før sæsonopstart, refunderes kontingentet fratrukket et administrationsgebyr på 150kr. 

Hvis man tilmelder sig 2 hold og fortryder den ene tilmelding ved eks. venteliste refunderes kontingentet ikke. Er man tilmeldt et hold i forvejen og tildeles plads fra ventelisten, skal man kontakte kontoret for flytning af svømmeren, idet flytning ikke sker ved accept af plads fra ventelisten.

Melder man sig til et forkert hold, skal man kontakte kontoret og ikke blot tilmelde sig igen. 

Køb og betaling af abonnement og kontingenter

Medlemskaber, kontingenter og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Svømmeklubben NORD er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort. Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Svømmeklubben NORD må gennemføre én betalingstransaktion ved tilmelding. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. ​

​Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. ​

Indgåede af fortløbende abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Svømmeklubben NORD eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kort oplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kort oplysninger skal fornyes.

​Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Svømmeklubben NORD ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

​Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Kontingenter opkræves hver periode, og refunderes ikke. 

Hvis man tilmelder sig 2 hold og fortryder den ene tilmelding ved eks. venteliste refunderes kontingentet ikke.

 

​Force majeure

Der gives ingen reduktion, refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses f.eks. som følge af stævner, reparation af anlæg, hærværk, opkast, fækale udslip, aflysninger fra hallernes side eller andre uforudsete hændelser. Svømmeklubben NORD låner svømmehallerne af kommunen og har intet ansvar for den daglige drift af svømmehallerne.

Medlemsinformation

Svømmeklubben NORD benytter sig af e-mail og sms, når medlemmer informeres om ændringer på tilmeldte hold, aflysninger og tilbud om oprykninger osv.

Informationen hentes fra medlemmernes oprettede profiler og kan ikke fravælges.​

Det er medlemmets ansvar at oplysninger under medlemmets profil altid er opdateret, så al relevant information samt evt. aflysninger kan tilgå medlemmet.​

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Svømmeklubben NORD har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Svømmeklubben NORD indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

​De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

​Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

​Ved handel gennem webshoppen på www.svommeklubbennord.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Svømmeklubben NORD, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

​Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

​I overensstemmelse med Persondataloven, vil Svømmeklubben NORD som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om:

  1. Hvilke oplysninger der behandles
  2. Behandlingens formål
  3. Hvem der måtte modtage oplysningerne samt
  4. Hvorfra oplysningerne stammer

En registreret kan til enhver tid over for Svømmeklubben NORD gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

​​

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Svømmeklubben NORD fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Svømmeklubben NORD

Skolevej 2, 9400 Nørresundby
​CVR-nr.: 14342028

Telefon: 98 17 41 37

E-mail: kontakt@svommeklubbennord.dk