Konkurrence afdelingens langsigtet udviklingsplan

På denne side findes den langsigtet udviklingsplan, som der arbejdes ud fra i NORDs konkurrenceafdeling.

Formålet med vores langsigtede udviklingsplan er, at skabe nogle rammer hvori det bliver muligt at opbygge et blomstrende talentudviklingsmiljø. 

Langsigtet udviklingsplan

Når vores kompetente trænere udarbejder deres holds sæsonplan er det med udgangspunkt i det der står i den langsigtede udviklingsplan. Det er den der er den røde tråd i konkurrence afdelingen og er den der er med til at binde holdene sammen. Så når en svømmer rykker et hold op, bygger det hold videre på de kompetencer der er blevet tilegnet på det tidligere hold. 

 

Spørgsmål til den langsigtede udviklingsplan kan rettes til klubbens cheftræner, Anders på følgende mail: cheftraener@svommeklubbennord.dk